Selim ÇELİK
Arama
Katagoriler
4 Agustos 2021 Çarşamba

4 Ağustos 1944 Türk Müzisyen Orhan Gencebay doğdu.

4 Ağustos 1961 Amerika Birleşik Devletleri 44. devlet başkanı Barack Obama doğdu.

4 Ağustos 1986 Yargıtay, ameliyatla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un erkek olduğuna karar verdi.

Reklam Alanı :)

Mysql komutları

Mysqlde tablo çoğaltma id alanı oluşturma gibi kullanışlı mysql komutlarını içermektedir.

			  
			   

CREATE TABLE yenitabloadi SELECT * FROM kullanılacaktabloadı

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tablo_adi (
      `id` int() NOT NULL DEFAULT '0',
      PRIMARY KEY (`id`)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;");   ALTER TABLE  tablo_adi ADD  sutun_adi varchar ( 200 ) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL SHOW COLUMNS FROM veri_tabani_adi   show columns ile veri tabanındaki sutun isimlerini görebilirsiniz ALTER TABLE tablo_adi DROP sutun_adi  belirtilen sutunu silmek için kullanılır TRUNCATE TABLE  tabloadi tabloyu boşaltır.