Selim ÇELİK
Arama
Katagoriler
26 Eylül 2021 Pazar

26 Eylül 1932 Türk Dil Kurultayı toplandı. Dil Bayramı ilk kez kutlandı.

Reklam Alanı :)

Rastgele karakter oluşturma

Güvenlik kodu için veya ihtiyaç halinde kullanabileceğiniz rastgele minimum 8 karakterden oluşan büyük küçük harf ve rakamları içeren fonksiyon

			  
			   

<?php

echo uret(9);

function uret($uzunluk)
    {
 
     if(!is_numeric($uzunluk) || $uzunluk <= 0)
        {
            $uzunluk = 8;
        }
        if($uzunluk  > 32)
        {
            $uzunluk = 32;
        }
 
  $karakter = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
 
  mt_srand(microtime() * 1000000);
 
        for($i = 0; $i < $uzunluk; $i++)
        {
            $key = mt_rand(0,strlen($karakter)-1);
            $pwd = $pwd . $karakter{$key};
        }
 
        for($i = 0; $i < $uzunluk; $i++)
        {
            $key1 = mt_rand(0,strlen($pwd)-1);
            $key2 = mt_rand(0,strlen($pwd)-1);
 
            $tmp = $pwd{$key1};
            $pwd{$key1} = $pwd{$key2};
            $pwd{$key2} = $tmp;
        }
 
        return $pwd;
    } ?>