Selim ÇELİK
Arama
Katagoriler
14 Mayıs 2021 Cuma

14 Mayıs 1767 İngiliz hükümetinin ithal çaya vergi koyması üzerine Amerikan Bağımsızlık Savaşı başladı.

14 Mayıs 1950 Türkiye'de 27 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı son buldu. Demokrat Parti yüzde 53 oyla tek başına iktidara geldi ve tek parti dönemi sona erdi.

14 Mayıs 1973 NASA'nın Skylab uzay istasyonu Cape Canaveral'dan uzaya fırlatıldı.

Reklam Alanı :)

Rastgele karakter oluşturma

Güvenlik kodu için veya ihtiyaç halinde kullanabileceğiniz rastgele minimum 8 karakterden oluşan büyük küçük harf ve rakamları içeren fonksiyon

			  
			   

<?php

echo uret(9);

function uret($uzunluk)
    {
 
     if(!is_numeric($uzunluk) || $uzunluk <= 0)
        {
            $uzunluk = 8;
        }
        if($uzunluk  > 32)
        {
            $uzunluk = 32;
        }
 
  $karakter = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
 
  mt_srand(microtime() * 1000000);
 
        for($i = 0; $i < $uzunluk; $i++)
        {
            $key = mt_rand(0,strlen($karakter)-1);
            $pwd = $pwd . $karakter{$key};
        }
 
        for($i = 0; $i < $uzunluk; $i++)
        {
            $key1 = mt_rand(0,strlen($pwd)-1);
            $key2 = mt_rand(0,strlen($pwd)-1);
 
            $tmp = $pwd{$key1};
            $pwd{$key1} = $pwd{$key2};
            $pwd{$key2} = $tmp;
        }
 
        return $pwd;
    } ?>